เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ย้ายที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 8 ก.ย. 2564, 14:08

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 2 9 2 8

今天

数量

183

这星期

数量

2445

这月

数量

6309

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]