เลือกภาษา ::
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงดับไฟป่าต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจุด HOTSPOT วันนี้ จ.ลำพูน พบ 67 จุด ค่าคุณภาพอากาศอยู่ใน “ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:55

                  เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเดินหน้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งใช้กำลังคนพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ และใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน ได้มีการรายงาน ถึงสถานการณ์จุดความร้อนสะสม หรือจุด HOTSPOT และค่าคุณภาพอากาศ วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 01.25 น. จังหวัดลำพูน พบจุดความร้อนสะสม 67 จุด ซึ่งดาวเทียม SUOMI NPP ระบบ VIIRS ได้มีการแจ้งตำแหน่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ลี้ พบจุดความร้อน 62 จุด รองลงมาเป็น อ.ป่าซาง 3 จุด อ.เเม่ทา 1 จุด และ อ.ทุ่งหัวช้าง 1 จุด โดย ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ " มีผลกระทบต่อสุขภาพ"
                  นอกจากนี้สำหรับจุด HOTSPOT ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566 ภาพรวมภาคเหนือ พบจำนวน 906 จุด
        1.กำแพงเพชร 54 จุด                   2.เชียงราย 7 จุด                       3.เชียงใหม่ 24 จุด
        4.ตาก 137 จุด                            5..นครสวรรค์ 22 จุด                 6.น่าน 107 จุด
        7.พะเยา 19 จุด                           8.พิจิตร 0 จุด                           9.พิษณุโลก 62 จุด
      10.เพชรบูรณ์ 85 จุด                    11.แพร่ 40 จุด                         12.แม่ฮ่องสอน 25 จุด
      13.ลำปาง 68 จุด                        14.ลำพูน 66 จุด                       15.สุโขทัย 33 จุด
      16.อุตรดิตถ์105 จุด                     17.อุทัยธานี 52 จุด
                ระยะนี้ขอให้ประชาชน ให้งดการเผาทุกประเภท ทั้งการเผาเพื่อหาของป่า การเผาขยะ หรือการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช เพื่อคืนอากาศที่สดใสให้กับจังหวัดลำพูน เป็นไปได้ให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี หรือนายอำเภอ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

                เบอร์ติดต่อ
-ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน 053-562963
-ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน / ทุกแห่ง สายด่วน 191
-ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน 1362 หรือโทร 053-232019
-สายด่วนทางหลวง 1586
-สายด่วนทางหลวงชนบท 1146
-นายอำเภอเมืองลำพูน 081-8674377
-นายอำเภอป่าซาง 081-8674380
-นายอำเภอลี้ 081-8674419
-นายอำเภอแม่ทา 081-8674409
-นายอำเภอบ้านโฮ่ง 081-8674397
-นายอำเภอทุ่งหัวช้าง 081-8674423
-นายอำเภอเวียงหนองล่อง 081-8674425
-นายอำเภอบ้านธิ 081-8674424

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 5 4 3

今天

数量

63

这星期

数量

1240

这月

数量

4304

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]