เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 27 ส.ค. 2561, 13:55

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เช้าวันนี้ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระเทพรันตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดลำพูนสำหรับ วาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญหลายด้าน ประกอบด้วย การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑, การดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังวัด ประจำปี ๒๕๖๑, สถานการณ์ลำไย และการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี ๒๕๖๑ , การจัดงานประเพณี “สลากย้อมลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ๑ ปีมีครั้งเดียว ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ , การดำเดินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และการชี้แจงแนวทางการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม , พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ,สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ,สถานการณ์น้ำ ,การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ,การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว และการจัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิหาคม ๒๕๖๑ 

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 2 8

今天

数量

272

这星期

数量

1679

这月

数量

6184

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]