เลือกภาษา ::
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาม (Sinopharm) ผ่าน พอ.สว.จังหวัดลำพูน จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม จำนวน 2,500 คน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 ก.ย. 2564, 14:43

               วันที่ (7 กันยายน 2564) ที่ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาม (Sinopharm) ผ่าน พอ.สว.จังหวัดลำพูน จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม  จำนวน 2,500 คน  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  ปลัดจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นายอำเภอเมืองลำพูน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน  บุคลากรทางการแพทย์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันให้บริการคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจัดระบบการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่แออัดให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งคัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
               สำหรับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายที่ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้ ประกอบด้วย  1.) กลุ่มผู้พิการ    2.) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด    3.) กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง   4.) กลุ่มพระสงฆ์ นักบวช   5.) ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก 
               ในส่วนของแผนการวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาม (Sinopharm) ของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน วันที่ 7 กันยายน 2564  ได้แก่ อบจ.ลำพูน จำนวน 280 คน เรือนจำจังหวัดลำพูน 146 คน วันที่ 13 กันยายน 2564 ในช่วงเช้าที่ รพ.สต.มะเขือแจ้ บ้านม้า ในช่วงบ่าย รพ.สต.หนองล่ม บ้านกลาง รวม 202 คน วันที่14 กันยายน 2564 ในช่วงเช้า รพ.สต. ประตูป่า ริมปิง ต้นธง สัมมะนะ ในช่วงบ่าย รพ.สต.เหมืองง่า อุโมงค์ หนองช้างคืน รวม 200 คน วันที่ 15 กันยายน 2564 ในช่วงเช้า เหมืองจี้ ป่าห้า บ้านแป้น หนองหนาม ในช่วงบ่าย เทศบาลเมืองลำพูน รพ.สต.เวียงยอง รวม 200 คน  อำเภอป่าซาง วันที่ 7 กันยายน 2564 รพ.ป่าซาง รพ.สต. รวม 46 คน วันที่ 8 กันยายน 2564 รพ.ป่าซาง รพ.สต. รวม 242 คน วันที่ 10 กันยายน 2564 รพ.สต. รวม 22 คน ,  อำเภอลี้  วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ว่าการอำเภอลี้ รวม 330 คน,  อำเภอบ้านโฮ่ง รพ.บ้านโฮ่ง  รวม 270 คน,  อำเภอแม่ทา วันที่ 8 กันยายน 2564 รพ.แม่ทา รวม 250 คน, อำเภอบ้านธิ รพ.บ้านธิ วันที่ 7 กันยายน 2564 รวม 100 คน , อำเภอทุ่งหัวช้าง วันที่ 8 กันยาบน 2564 รพ.ทุ่งหัวช้าง รวม 100 คน และ อำเภอเวียงหนองล่อง วันที่ 7 กันยายน 2564 รพ.เวียงหนองล่อง รวม 100 คน.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 2 6 4 6

今天

数量

12

这星期

数量

5039

这月

数量

6100

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]