เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามความก้าวหน้า การจัดสถานที่พักสังเกตอาการของพนักงาน บริษัท แพนโดร่า ตามมาตรการ Bubble and Seal
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 24 ส.ค. 2564, 08:32

               ผู้ว่าราชการลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการจัดสถานที่พักสังเกตอาการ ของบริษัทแพนโดรา ตามมาตรการ Bubble and Seal หลังเกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ในกลุ่มพนักงาน โดยขณะนี้ได้ทยอยให้พนักงาน จำนวน 200 คน เข้าพักในอาคารสำนักงานของบริษัทแล้ว
              วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2564 ) ที่บริษัทแพนโดร่า ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมสถานที่พักสังเกตอาการ ของพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ของกลุ่มเสี่ยงในโรงงานตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ในโรงงาน โดยมีปลัดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่
???หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีมติให้บริษัทแพนโดร่า จัดตั้งจุดพักสังเกตอาการในพื้นที่บริษัท ตามแนวทาง Bubble and Seal เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงงาน โดยใช้ พื้นที่อาคารสำนักงาน ลานจอดรถ โรงอาหารภายในบริษัทฯ และศูนย์นันทนาการเครือสหพัฒน์ เป็นจุดพักอาศัยเพื่อสังเกตอาการพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 1,700 คน เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวหากยังไม่มีอาการใด ๆ ยังสามารถทำงาน ตลอดจนใช้ชีวิตประจำวันภายในจุดพักของตนเอง จนครบ 14 วัน ขณะนี้ ในเบื้องต้นบริษัทได้เริ่มจัดเตรียมที่นอน มุ้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่พนักงาน โดยขณะนี้ได้ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำทยอยเข้าพักแล้ว จำนวน 200 คน ส่วนพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงจะให้กักตัวอย่างมีคุณภาพในบ้านพักอาศัยของตน หรือกักตัวที่จุดกักตัวในระดับชุมชน ( Community Quarantine ) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. สาธารณสุข ติดตามตรวจสอบอาการอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโรงงานแห่งแรกของจังหวัดลำพูนที่นำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ของผู้บริหารบริษัทแพนโดร่า และได้ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจ กับพนักงาน ทั้งพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ และกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัดด้วย .

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 19:31

               วันนี้ (9 ธ.ค. 65) นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 16:13

               วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:58

                วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:36

               วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 8 2 9 8

今天

数量

15

这星期

数量

1627

这月

数量

6113

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]