เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน นำชุดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าว พร้อมการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 16:41

?เช้าวันนี้ (18 มิถุนายน 2564) เวลา 05.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน, นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอเมืองลำพูน ,ผู้กำกับการ สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ป้องกันจังหวัด, - กอ.รมน.จ. ลำพูน, กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน (เมืองลำพูน/แม่ทา/บ้านธิ), หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรง (จัดหางานลำพูน/แรงงานจังหวัดลำพูน/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน/), ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน, ชุดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.),ปลัดอำเภอ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่  เข้าตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเชิงรุก ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และตรวจสารเสพติดในร่างกาย ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  มาตรการควบคุมโรคแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ที่อาจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศไทย                 
 ??จากการตรวจสอบ เบื้องต้น พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 56 คน สัญชาติเมียนมาและกัมพูชา ทุกคนมีเอกสารอนุญาตทำงานถูกต้อง ตรวจสารเสพติดไม่พบ และสิ่งส่งตรวจ COVID ระหว่างรอผลการตรวจสอบ
 ??ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า สำหรับวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการกำกับควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งวันนี้ได้มาตรวจดู 2 ส่วน ประกอบด้วย การตรวจสอบแรงงานที่ได้มีการอนุญาตให้ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ที่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ซึ่งได้ตรวจจำนวน 2 จุด  มีการตรวจในพื้นที่บ้านเช่าและหอพัก ซึ่งเป็นในลักษณะของการบุกตรวจในช่วงเวลาเช้ามืด โดยมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในวันนี้ที่ตรวจพบ จำนวน 56 คน ทุกคนมีเอกสารอนุญาตทำงานถูกต้อง
 ??โอกาสนี้ทางจังหวัดลำพูนได้มาให้บริการพี่น้องชาวแรงงานต่างด้าวในการตรวจสอบว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มาทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดยการ Swab ตรวจหาเชื้อพี่น้องแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อจะได้มีความสบายใจว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ติดเชื้อโควิด-19 และคนชุมชนในพื้นที่ก็จะได้มั่นใจ ว่าพี่น้องต่างด้าวที่ได้มาพำนักอาศัยในพื้นที่นั้นเป็นผู้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งการดำเนินการปฏิบัติการทั้งหมดนั้นก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ลงมากำกับดูแลไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงเวลานี้    ซึ่งอาจจะนำพาในเรื่องของไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันเราก็ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ให้มีความมั่นใจได้ว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวแล้วว่าในช่วงเวลานี้ การที่เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นความผิดที่มีโทษสูง และมีการลงโทษที่รุนแรงทั้งผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้นำพา ตลอดจนผู้ที่ให้ที่พักอาศัย
 ???สำหรับผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวนั้น ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นแล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่สามารถที่จะทำการลงทะเบียนหลังจากวันนั้นได้ แต่ว่าแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ถึงเดือนมิถุนายนนี้   จึงขอฝากผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบและได้มีการลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้วในเบื้องต้น   ท่านก็สามารถที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงเวลานี้ สำหรับในช่วงเวลานี้ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่ไม่ได้มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น อยู่ในการดูแลและในการประกอบการของท่านได้ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากพบการกระทำดังกล่าวก็จะมีความผิดทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการที่มีการว่าจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 19:31

               วันนี้ (9 ธ.ค. 65) นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 16:13

               วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:58

                วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:36

               วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 8 3 0 7

今天

数量

24

这星期

数量

1624

这月

数量

6092

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]