เลือกภาษา ::
ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการให้คำแนะนำในการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์และผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ให้แก่ประชาชน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:57

???ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการให้คำแนะนำในการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์และผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ให้แก่ประชาชน โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาขอคำปรึกษาต่อเนื่อง???
 ???วันนี้ ( 14 มิถุนายน 2564 ) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ธนาคารกรุงไทย ตั้งจุดให้บริการประชาชนรวมถึงให้คำแนะนำในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นโครงการคนละครึ่ง เฟส3 ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนราว 31 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยเริ่มลงทะเบียนเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน และสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  – 31 ธันวาคม 2564 ???
 ????ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้มีแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชนและรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตลอดจนการให้คำแนะนำแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้แอปพิเคชั่น “เป๋าตังค์” และ “ถุงเงิน” ในทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย
 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 อำเภอเมืองลำพูน เปิดจุดให้บริการ ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อำเภอป่าซาง เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อำเภอแม่ทา เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อำเภอบ้านธิ เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น
 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 อำเภอบ้านโฮ่ง เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อำเภอลี้ เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 อำเภอเวียงหนองล่อง เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 อำเภอทุ่งหัวช้าง เปิดจุดให้บริการ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
 ???สำหรับคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน  มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน  ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ  ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ????ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก ละ ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 ???สำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ สามารถเดินทางมายังศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูนและหอประชุมที่ว่าการอำเภอต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 0 7 2 2

今天

数量

14

这星期

数量

933

这月

数量

4177

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]