เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เปิดตัวกิจกรรม 4 pillar ลำพูนโมเดล ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:41

???จังหวัดลำพูน เปิดตัวกิจกรรม 4 pillar ลำพูนโมเดล ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ???
 ???วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม 4 pillar ลำพูนโมเดล ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สุผล ตันติยะนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว ที่ว่าการอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  มี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง
 ????ตามที่ จังหวัดลำพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ หรือทำร้ายตนเอง สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ปี 2560 – 2563 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ อยู่ระหว่าง 12.61-21.70 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร  จังหวัดลำพูนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่กับการดูแลสุขภาพกาย และมีการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง เพื่อให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และกำหนดเปิดตัว Kick off กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินงานในพื้นที่ 8 อำเภอ ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน และเปิดตัวครั้งแรกระดับจังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการฆ่าตัวตายระดับพื้นที่ ในครั้งนี้????‍?
 ?‍??‍??‍?นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการออกบูธ นำเสนอถึงการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันการฆ่าตัวตายระดับพื้นที่ ตามรูปแบบ 4 pillar และเยี่ยมกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ อำเภอทากาศ  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน อำเภอ โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่ลำบาก เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายไม่ให้เกิดขึ้น สู่การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูน อย่างยั่งยืน.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 5 3 2 7

今天

数量

32

这星期

数量

1340

这月

数量

5581

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]