เลือกภาษา ::
ลำพูน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:39

วันนี้ ( 1 มีนาคม 2564 ) นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ 4จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง เข้าร่วมประชุม
สำหรับการระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศ มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 2 0

今天

数量

264

这星期

数量

1672

这月

数量

6176

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]