เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอแม่ทา และอำเภอป่าซาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 3 พ.ย. 2563, 10:04

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) ที่วัดผาตั้ง ตำบลทาสบเส้า อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ากราบนมัสการ พระครูโสภิต รัตนโชติ  เจ้าคณะอำเภอแม่ทา เจ้าอาวาสวัดผาตั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

                สำหรับ วัดผาตั้งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 โดยมีพระอธิการหลวงกาวิจา เป็นผู้นำบุกเบิกในการสร้างวัด โดยได้รับความเมตตาธรรมจากแม่อุ้ยใจแก้ว ยาวิระ ได้ถวายพื้นดินในที่นี้เป็นที่สร้างวัด ปัจจุบัน มี พระครูโสภิต รัตนโชติ เป็นเจ้าอาวาสวัดผาตั้งและมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทา

                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ได้เดินทางไปกราบนมัสการ พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เลขที่ 279 หมู่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมี นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ        

สำหรับ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เดิมเป็นวัดราษฎร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 175 ไร่ ซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ใกล้ดอย (เขา) 2 ลูกคือ ดอยช้างและดอยเครือ อยู่ห่างจากเมืองลำพูนประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน หรือของภาคเหนือ ปัจจุบัน วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ นอกจากนี้แล้ว ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษา ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจทั่วไป

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 1 2

今天

数量

256

这星期

数量

1665

这月

数量

6170

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]