เลือกภาษา ::

活动新闻

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2566, 16:29

        วันนี้ ( 23 ตุลาคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบา...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ต.ค. 2566, 16:54

          วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดพระธา...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ต.ค. 2566, 16:53

        วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2566, 15:09

         วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 ต.ค. 2566, 11:21

         วันนี้ (8 ตุลาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:30

        วันนี้ (4 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:29

              เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสันติธร ยิ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:36

          วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 19.19 น. ที่หอระชุมองค์การบริหารส่ว...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:35

         วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 16.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ส.ค. 2566, 11:33

        วันที่12 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์...

继续阅读

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]