เลือกภาษา ::
กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาเนื่องในวันจักรี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:14

ผู้ว่าฯ จังหวัดลำพูน นำจิตอาสา 500 กว่าคน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณ ภายในวัดเหมืองง่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันจักรี ประจำปี 2564
วันนี้ ( 6 เมษายน 2564 ) ที่ วัดเหมืองง่า หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นประธานนำจิตอาสาจังหวัดลำพูน 500 กว่าคน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จิตอาสาตำบลศรีบัวบาน, ตำบลบ้านแป้น, ตำบลบ้านกลาง, ตำบลเวียงยอง, ตำบลหนองหนาม, ตำบลมะเขือแจ้, ตำบลเหมืองจี้, ตำบลต้นธง, ตำบลอุโมงค์, ตำบลหนองช้างคืน, ตำบลประตูป่า, ตำบลริมปิง และตำบลเหมืองง่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณ ภายในวัดเหมืองง่า และบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยศาสนาสถานถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน ทั้งยังเป็นการสร้างความรักความความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มในการพัฒนาสถานที่โดยรอบบริเวณวัด ได้แก่ การทำความสะอาดบริเวณภายในวิหารและฐานด้านหน้าและหลังวิหาร, บริเวณรอบวิหาร,ลานพระเจ้าทันใจ,ลานพระธาตุวัดเหมืองง่า, บริเวณโดยรอบหอพระไตร,บริเวณศาลาบาตร, บริเวณศาลาปภัสราศรัทธารังสรรค์,บริเวณพื้นที่ตังหนอนโดยรอบวิหาร,บริเวณห้องน้ำข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า, บริเวณห้องน้ำข้างศาลาปภัสราศรัทธารังสรรค์ ,กวาดและตัดหญ้ารอบบริเวณวัดเหมืองง่า.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 7 7 7 1

今天

数量

59

这星期

数量

802

这月

数量

2990

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]