เลือกภาษา ::
จิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ต.ค. 2563, 15:20

จิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รวมหลายร้อยคน

โดยวิทยากรจิตอาสา 904 จะบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและความรู้เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พร้อมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกิจกรรมสันทนาการเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับ โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจากกระทรวงยุติธรรม ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 6 2 8 3 7

今天

数量

248

这星期

数量

2334

这月

数量

3611

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]