เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 雅玛黛维女王纪念碑

雅玛黛维女王纪念碑
南奔直辖县 วันที่ 15 มี.ค. 2562, 18:47

历史:如果提到南奔,大家都想先去哈里蓬猜寺敬拜好 然后又去雅玛黛维女王纪念碑 位于南奔市中心。在马什花公园离市政厅大概一公里,雅玛黛维女王纪念碑被创造为 追忆雅玛黛维女王 她是哈里蓬猜王国的第一女王。

她是一位圣人是有道德,能力和勇气 带了佛教和艺术文化在这个地区蔓延,直到荣耀 到现在,如果有机会去南奔的话别忘去雅玛黛维女王纪念碑敬拜一下为了万事大吉。

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]