เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 哈里蓬猜寺

哈里蓬猜寺
南奔直辖县 วันที่ 15 มี.ค. 2562, 18:47

历史:是一座皇家修道院 大佛塔的类型,创造于佛历17世纪 在Pra chao artidtayarad统治时期 哈里蓬猜国王第33 ,哈里蓬猜寺以前是的Phra chao artidtayarad王宫, 所以寺庙周围有两层的墙垣, 后来Phra chao artidtayarad献给他的王宫为佛教的僧伽,所以第一层的墙垣被移除了然后在东门造型一对狮子 根据北方的信念古代 哪个民间造型狮子为了守卫寺庙。

 

寺庙里包括哈里蓬猜佛塔 在佛塔內供奉著釋迦牟尼佛的佛指舍利,是泰国八大佛塔之一Som Ded Phra Chao Bo Rom Ma Wong Ther Krom  Phra ya Damrong Rachanuphab指定为泰国最重要的圣所 还有是第一大佛塔   在兰纳泰王国。

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]