เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra Mahathat Chedi Sri Wiang Chai寺庙

Phra Mahathat Chedi Sri Wiang Chai寺庙
李县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:38

历史:Phra Mahathat Chedi Sri Wiang Chai寺庙 传说有说在创建 Si Wiang Chai佛塔之前 Luang Pu Kruba Chaiyawongsa Pattana 发现了佛陀的牛粪是佛陀用作菩萨在前世时,而这牛粪已成为佛塔, Luang Pu Kruba Chaiyawongsa Pattana 因此打算在这个地方建造大佛塔覆盖层 是害怕将来 如果不采取任何行动,这个神圣的地方将有村民建造房屋,为了生活在无知之中。 因此成了这座寺庙。

Phra Mahathat Chedi Sri Wiang Chai寺庙 里面饰漂亮而优雅。 Si Wiang Chai Thong大佛塔的高台 可以从的入口看到远离寺庙,Si Wiang Chai Phra大佛塔 具有类似于瑞光大金塔的形状 被认为是佛教建筑在兰纳艺术用红土一起创造,基地宽为1 莱,高度为64.39米,由Luang Pu Kruba Chaiyawongsa开发作为佛像的设计和建造 成为佛陀的佛塔 5尊 这座是一个佛教宝塔供泰国人永远拜佛 泰国为第一佛陀的佛塔,世界为第二。

 

 

地址:纳赛镇 李县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]