เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 琅勃瓦洞

琅勃瓦洞
万丰县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:32

历史:是一个大型洞穴,深入山区很长的距离 洞内有很多洞穴。 有美丽的天然钟乳石。皇家洞穴的名称的起源是于琅勃瓦洞的周围有4个村民知道的小洞穴是Khaen Chang洞,Phra kheun洞和Kho khoi 队洞 现在Kho khoi 队洞有僧侣佛法修行,为方便村民流行叫洞又大又深在同一地区的洞总统是“Tham Luang”根据洞的性质。此外,原本地区的老人称这个洞叫于“琅勃瓦洞”,石笋和钟乳石看起来像宝座的窗帘,琅勃瓦洞的各个区域分为9个房 有

  1. 罗曼尼场
  2.  火成岩尴尬
  3. 美丽水坡
  4. 精美洞穴
  5. 漂亮公园
  6. 温暖地球
  7. 光明河道
  8. 因陀罗财宝和
  9. 人间天堂。

 

 

地址:Pa Phlu镇 班洪县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]