เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra That Doi hang bate寺庙

Phra That Doi hang bate寺庙
班蒂县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:52

历史:Phra That Doi hang bate寺庙没有证据证明何时建造 只有传说是 在佛寺时代 佛陀来到这个山 准备化缘施舍 因此有准备金钵 在北方叫准备金钵为 “hang bate”。

仍然有一些痕迹金钵于岩石的深孔中的位置 在Phra That Doi hang bate寺庙区 白色Chaturamuk的风格有金分层伞在山顶,还有是一个可以看到南奔市美丽景点的地方。

 

 

地址:怀亚镇 班蒂县 南奔府

 

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]