เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Sri Don Chai寺庙

Sri Don Chai寺庙
班蒂县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:51

历史:Sri Don Chai寺庙在历史说 创造于佛历2460年 最初这座寺庙位于低地,经常引发洪水 每年在汛期 寺庙被损坏了 住持和虔诚的人因此团结Sri Don Chai寺庙搬到一个高浅滩的地方在东方的匡江。 寺庙内有北方最大的平定佛想名称“Chalerm Siriraj佛像” ,有高度为59肘建造于Sri Don Chai寺庙的住持配尊敬和信徒佛教的泰国和外国人,并有目的为皇家慈善机构在国王普密蓬·阿杜德陛下举行之际 以统治了50年 和“Chalerm Siriraj佛像” 是一个佛像,人们走过去的时候崇拜和尊重到现在为止。

 

 

地址:班蒂镇 班蒂县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]