เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 湄王三水库

湄王三水库
巴桑县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:50

历史:湄王三水库 是一个养护旅游和轻松的地方,有好天气,美丽的风景,可以看到水库和360度的山脉景色。 可以在船屋内放松身心,享受氛围和美味的食物,凉爽的微风吹过这个水库的湖面。

 

 

地址:Nakhon Chedi镇 巴桑县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]