เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Nong Ngeuag家编织棉手艺来源

Nong Ngeuag家编织棉手艺来源
巴桑县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:49

地址:起源的Nong Ngeuag家编织棉手艺来源 发生与雍人在Nong Ngeuag家的祖先安定基础在过去的时候 是一种适合家庭的棉织物因为衣服,服饰 这很难买的到 那时候ชาวยอง男人的职业 经常花时间从农业为种植棉花 女性会带棉花 用手做于古董织布机 是继承智慧从而导致从过去到现在 现在,บ้านหนองเงือก已被选为南奔府的编织集团网络之一 由于Nong Ngeuag家编织棉手艺有美丽的原始图案加于还带来了传统图案应用于将产品为了配合时代和新代的人 直到Nong Ngeuag家编织棉手艺来源是巴桑县 南奔府的OTOP产品,也是北方旅游城市的棉织物来源。

 

 

地址:Nong Ngeuag家Mae Raeng镇 巴桑县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]