เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra Buddhabart Tak Pha寺庙

Phra Buddhabart Tak Pha寺庙
巴桑县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:47

历史:Phra Buddhabart Tak Pha寺庙 是皇家修道 院有优美的风景由于寺庙位于Doi Mon Chang和Doi Krueng之间的丘陵上 在路上进入寺庙能够看到Chaturamuk佛塔,是建为覆盖佛陀的足迹和四古巴佛塔在Doi Krueng上 位于优雅的方式脱颖而出 Phra Buddhabart Tak Pha 寺庙建于约佛历1200 是雅玛黛维女王统治哈里蓬猜王国时期 她对佛教很有信心因此赞助能够创造一座覆盖佛陀的足迹的佛塔为了佛教崇拜 这座Phra Buddhabart Tak Pha 寺庙已建立维修于人民的信仰直到现在变成当地重要的圣所地方 除了漂亮的风景 Phra Buddhabart Tak Pha寺庙内还有很多应该去参观的地方 是佛陀的足迹在Chaturamook佛塔,和小佛陀的足迹 泰式建筑的佛堂 在拱门中装饰着十二生肖 精湛的手工艺 Pha Chao Thanjai佛塔与Phra Buddhabart Tak Pha寺庙是一起的古庙。

标记的干袈裟  根据历史说是佛陀在过去的标记干服 他来休息在旅程穷乡僻壤的旅途中然后有一个发言给阿难尊者达洗 然后在附近的山坡上晒干 仍然看见为类想于标记的干袈裟 到目前为止 标记的干袈裟是方形岩石想于袈裟的僧侣和是方形稻田像佛教时代的印度 佛塔在Krueng山上 创造是为了继承Kruba Chaiwong的精神 按照创建哈里蓬猜佛塔。

 

 

地址:Makok镇 巴桑县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]