เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 府森巴扬隆寺

府森巴扬隆寺
南奔直辖县 วันที่ 22 ก.พ. 2562, 11:41

历史:是一座美丽的寺庙尤其是大教堂在泰国10座美丽的大教堂中排名第一Phra Kheiw Khong大教堂建于佛历2470年 用铁木,红荚木来自老挝,缅甸和泰国Phra Kruba In是一位设计和画原生图案的设计师融合了古式和现代风格 Phra Kheiw Khong佛塔从正面看见有5层的屋顶,5个山墙尖 意思是5个神其他三个在后面指是戒,定 ,慧 意谓着佛陀的修行 走进涅槃 正面有5 后面有3 一共是8 意谓着必须遵循中线,即八正道成为中线  中线是9  是一个和平的世界 此外在Phra Kheiw Khong佛塔里面还有安置的Anyarattana mahanati siharipunchai佛像或绿佛像 是湄公河岩石雕刻的佛像 Don Mahawa家离老挝附近 如果谁有机会去南奔府 别忘参观很漂亮的府森巴扬隆寺。

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]