เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 马哈湾寺

马哈湾寺
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:35

历史:马哈湾寺 或者那时候叫 “玛哈瓦纳拉姆寺” 创造约佛历1200年 重要是在雅玛黛维女王统治时期 哈里蓬猜王国的第一女王  四分之一的寺庙被建成皇家修道院 马哈湾寺繁荣昌盛许多国王 但随后寺庙被遗弃因为战争 直到Phraya Sapphrasit统治时期 他在这座寺庙沙弥剃度礼 所以维修了寺庙后来再次回归繁荣。

 

马哈湾寺内有趣的事情是巨龙护卫坐佛像相信为sik khee佛像或者黑石佛像是雅玛黛维女王邀请来自罗涡王国 现在南奔人叫佛像称Phra Rod Luang or Phra Rod Lamphun这很重要而且是护身符模拟中的印刷形式 Phra Rod Mahawan只能挖掘发现在马哈湾寺。

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

数量进入网站的人

0 0 0 1 4 8 7 1 7

今天

数量

50

这星期

数量

1180

这月

数量

13903

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]