เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมพิธีเททองครอบลายดุนนูนรอบหม้อปูรณฆฏะ สำหรับอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขึ้นสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย 28 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2566 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 เม.ย. 2566, 20:36

               ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมพิธีเททองครอบลายดุนนูนรอบหม้อปูรณฆฏะ สำหรับอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขึ้นสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย 28 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2566 นี้ 
               วันนี้ (2 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเททองครอบลายดุนนูนรอบหม้อปูรณฆฏะ สำหรับอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ขึ้นสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ปุญญาพัฒน์  จำรัสผลเลิศ พร้อมคณะ และประชาชนร่วมพิธี
                สำหรับ ‘หม้อดอก’ หรือ ‘ปูรณฆฏะ’ เป็นลวดลายภาชนะรูปหม้อน้ำบรรจุกอดอกบัวทั้งก้านใบและดอกบัว เชื่อว่าเป็นการถวายดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา จะช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและช่วยดลบันดาลทรัพย์สมบัติทั้งปวง หรือหมายถึงหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มบริบูรณ์ มีเถาไม้เลื้อยออกมาทั้งสองข้าง แสดงสัญลักษณ์ชีวิตและการสร้างสรรค์ เป็นคติความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์และการสร้างสรรค์ โดยการเททองฯในครั้งนี้ ใช้ทองคำบริสุทธิ์ 3 กิโลกรัม 
                ทั้งนี้ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย เป็นประเพณีที่ชาวลำพูนรักษาและจัดร่วมกันติดต่อมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวลำพูน ที่มีความรัก ความศรัทธา ความหวงแหน ต่อองค์พระธาตุหริภุญชัย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนมาอย่างช้านาน
                ในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงและการแข่งขันกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กิจกรรมฟ้อนถวายองค์พระธาตุหริภุญชัย ขบวนแห่และพิธีสรงน้ำพระราชทาน และน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากทุกอำเภอ พิธีอบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานทุกวัน การแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา เป็นต้น

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 9 2 0

今天

数量

0

这星期

数量

854

这月

数量

4374

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]