เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอบ้านธิ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ต.ค. 2565, 20:54
                วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม
                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าชมบูธของดีอำเภอบ้านธิ ประกอบด้วย ลำไยอบแห้ง จากแบรนด์ลำไยคุณแม่ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ แคปหมูกระจก จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูกระจก บ้านสันพระเจ้าแดง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน กลุ่มตุ๊กตาไทลื้อ บ้านธิหลวง ม.3 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ดินปลูกต้นไม้ และร้านศรีพรรณผ้าฝ้ายปักมือ Handmade อีกด้วย
                 นายอำเภอบ้านธิ กล่าวว่า อำเภอบ้านธิ เป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดลำพูน มี 2 ตำบล 36 หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 2 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 17,670 คน ประกอบด้วยชาติพันธุ์ ไตลื้อ (18%) ไตยวน (60%) ไตยอง (22%) ซึ่งทำให้อำเภอบ้านธิมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองสามไต ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ ได้แก่ การทำนา ปลูกลำไย และเลี้ยงโค
                ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และร่วมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต.
推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 8

今天

数量

28

这星期

数量

614

这月

数量

3273

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]