เลือกภาษา ::
ผู้ตรวจ มท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จ การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ที่ลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอป่าซาง โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับ

              ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการติดตามผลการดำเนินงานแปลงสาธิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายพงศกร เรือนเหล็ก ณ บ้านแพะโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ส่งผลให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นายพงศกร เรือนเหล็ก เป็นอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพระราชทาน โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังจากเรือนจำจังหวัดลำพูน และได้สานต่อโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังมาทำในพื้นที่ของตนเองในพื้นที่ 2 งาน 76 ตารางวา

               จากนั้นคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ของนายเทวิน จอมพันธ์ ที่ใช้พื้นที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน แบ่งสรรปันส่วนเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชผักสวนครัว และหนองน้ำ ส่งผลให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน

               ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวว่า ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ทั้ง 2 แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ โดยสามารถต่อยอดการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงต้นทุนการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จะได้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม ให้ประชาชน หรือผู้สนใจมาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นำไปเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงต่อไป

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 1 2

今天

数量

256

这星期

数量

1665

这月

数量

6170

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]