เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:50

               วันที่( 5 พฤษภาคม 2565) ณ สะพานศรีดอนชัย ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอําเภอบ้านธิ  นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

                นายอําเภอบ้านธิ  กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องได้รับความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชน เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยผักตบชวาเพียง 1 ต้นอาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์และถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งจนต้นตาย แต่ว่าเมล็ดจะยังมีชีวิตต่อได้นานถึง 15 ปี และพร้อมแตกหน่อเป็นต้นใหม่ทันทีที่เมล็ดได้รับน้าเพียงพอ  ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม  สร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้ง การกีดขวางการไหลระบายของน้ำ และกีดขวางการสัญจรทางน้ำตลอดจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

                แม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลาพูนที่ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจาทุกปี จากสาเหตุของแม่น้ำกวงที่มีปริมาณน้ำน้อย น้ำนิ่ง และมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธ์ของผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ โดยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิถือเป็นอำเภอแรกของจังหวัดลาพูนที่แม่น้ำกวงไหลผ่านต่อเนื่องมาจากเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาเหมือนกับแม่น้ำกวงในช่วงอื่นๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการกาจัดและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนั้น อำเภอบ้านธิร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงพร้อมกันกับทุกอำเภอ ณ บริเวณสะพานศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ในวันนี้

                ด้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชน  เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม สร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้ง การกีดขวางการไหลระบายของน้ำและกีดขวางการสัญจรทางน้ำตลอดจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ำกวงที่ไหลผ่านจังหวัดลาพูน  ตั้งแต่อำเภอบ้านธิ ผ่านอำเภอเมืองลำพูนจนถึงจุดเชื่อมแม่น้ำปิงในเขตอำเภอป่าซาง ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำกวง จำนวน 11 แห่ง รับผิดชอบดำเนินการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี

                การจัดกิจกรรม Kick Off การกาจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการพร้อมกันในทุกอำเภอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการดำเนินการได้รับการสนับสนุนเรือกาจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ขนย้ายจากจังหวัดพะเยาเข้ามาร่วมดำเนินการในครั้งนี้อีกด้วย.

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 6 4 1

今天

数量

59

这星期

数量

523

这月

数量

2952

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]