เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด เพื่อติดตามโครงการช่วยเหลือผลผลิตลำไย และกระเทียม จังหวัดลำพูน ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:53

               วันที่ (28 กันยายน 2564) ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 เป้าหมายผลผลิต 3,200 ตัน วงเงิน 9,600,000 บาท โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท รับซื้อในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 1.50 บาท ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 ราย ปริมาณรับซื้อในโครงการ จำนวน 2,670 ตัน คงเหลือ 530 ตัน และโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 เป้าหมายผลผลิต 8,600 ตัน วงเงิน 21,500,000 บาท สนับสนุนค่าบริหารจัดการรวบรวม คัดแยกเกรด คุณภาพ ผลผลิตลำไยเข้าสู่โรงงานแปรรูป กก. 2.50 บาท รับซื้อในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 2 บาท (เฉพาะเกรด A และ ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 69 ราย ปริมาณการรับซื้อในโครงการฯ จำนวน 4,124 ตัน 
              ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปการดำเนินการจัดสรรโควตาเพิ่มเติมโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 ตามปริมาณแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตต่อไป และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการโครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดลำพูน ให้แก่จุดรับซื้อกระเทียม มนัสเมธา.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 7 7 7 1

今天

数量

59

这星期

数量

806

这月

数量

2990

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]