เลือกภาษา ::
รมช.กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยในจังหวัดลำพูน เร่งหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างเร่งด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ส.ค. 2564, 16:28

                วันนี้ (17 สิงหาคม 2564) ที่ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุนิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลาขาณุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามปัญหาสถานการณ์ผลผลิตลำไยที่ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม
               สำหรับในปี 2564 จังหวัดลำพูน มีผลผลิตลำไย จำนวน 228,022 ตัน ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดระหว่าง กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ซึ่งในปี 2564 จังหวัดลำพูน ได้ประสบปัญหา อาทิ ด้านแรงงาน ผลกระทบโควิด-19 จากพื้นที่อื่นไม่สามารถข้ามเขตได้ คุณภาพผลผลิตสภาพอากาศร้อนกระทบฝน ทำให้ลูกเล็กแตกลาย ทำให้มีลำไยเกรด AA น้อย โดยส่วนใหญ่เป็นเกรด A B และ C หลังราดสาร ภูมิอากาศและฝนดี ทำให้ลำไยแก่เร็วกว่าปกติ ขึ้นหัว ใช้อบแห้งไม่ได้ หรืออบแล้วจะเสียหายครึ่งต่อครึ่ง ประกอบกับปัญหาด้านตลาด ปริมาณลำไยเวียดนามมีมาก ทำให้ความต้องการลำไยรูดร่วงจากไทยเพื่อนำไปอบลดลง ทำให้ไทยไม่สามารถผลักดันลำไยรูดร่วงไปอบแห้งที่เวียดนามได้เช่นเดียวกับปีที่แล้ว (ปีที่แล้วผลักดันส่งออกรูดร่วง 40 ตู้ ประมาณ 500 ตัน) และจากความต้องการลำไยอบแห้งตลาดต่างประเทศลดลง ส่งผลให้โรงอบชะลอการรับซื้อ เนื่องจาก ขาดความมั่นใจในตลาดจีนที่เป็นตลาดหลักกว่า 90% และปัญหาการขนส่งและตู้ รวมถึงขั้นตอนพิธีการนำเข้าประเทศจีนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพ ด้านสภาพคล่อง ของสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขาดสภาพคล่อง (หนี้เดิมยังไม่สามารถชำระ ทำให้วงเงินกู้เดิมเต็ม ต้องหาหลักทรัพย์ค้าเพิ่ม)
                นายสุนิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการติดตามสถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูน ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรเกษตร และปัญหาด้านผลผลิตลำไย ดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยให้กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน หาแนวทางแก้ไขปัญหาลำไย และช่วยเหลือชาวสวนลำไย ประกอบด้วย การช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) จัดสรรทั้งสิ้น 6 จังหวัด รวม 15,764 ตัน ได้แก่ เชียงใหม่ 8,200 ตัน ลำพูน 6,200 ตัน เชียงราย 250 ตัน แพร่ 514 ตัน น่าน 400 ตัน พะเยา 200 ตัน (จ่ายขาด 47.292 ล้านบาท) ผลักดันส่งออก 5 บาท/กก. (คชก.) ยื่นขอรับการสนับสนุน 31 ราย ชดเชย 29,741 ตัน ปริมาณส่งออก 59,482 ตัน (จ่าย 1 : ส่งออก 2) ต้องเป็นการรับซื้อ 19 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (จ่ายขาด 150 ล้านบาท) จัดทำสัญญาข้อตกลง (อมก๋อยโมเดล) ทาสัญญา 6 ราย เป้าหมาย 4,788 ตัน ได้แก่ บิ๊กซี (90 ตัน) เดอะมอลล์ (60 ตัน) โลตัส (660 ตัน) แม็คโคร (450 ตัน) ตลาดกลาง (3,420 ตัน) และ P80 (108.50 ตัน)และการ ชดเชยดอกเบี้ย 3% 6 เดือน (คชก.) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กู้จาก ธกส. มีการส่งเสริม รณรงค์บริโภคลำไย เป้าหมาย 2,350 ตัน โดยมีร้านค้า เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านธงฟ้า : เป้าหมายร้านธงฟ้า จำนวน 1,000 ร้านๆ ละ 100 กก. รวม 100 ตัน รถ mobile ผลไม้ : จำหน่ายเขตกรุงเทพและปริมณฑล 30 คัน เป้าหมาย 450 ตัน ระยะเวลา 30 วัน วงเงิน 3,810,000 บาท เป้าหมาย 500 กก./คัน/วัน เท่ากับ 15 ตัน/วัน ระยะเวลา 30 วัน หรือ 450 ตัน การรณรงค์บริโภคลำไยผ่านสถานีบริการน้ำมัน เป้าหมายปั้ม PT PTT บางจาก เป้าหมาย 500 ตันลำไยอบแห้ง หรือ 1,500 ตันสด (กก.ละ 40 บาท) วงเงิน 20 ล้านบาท และการเชื่อมโยงผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย (รูดร่วง) เป้าหมาย 3,000 ตัน
              ทั้งนี้ ในการประชุม ได้มีมติเพิ่มเติมที่จะเปลี่ยนรายละเอียดโครงการบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) จากการรับซื้อลำไยสดช่อ เปลี่ยนเป็น รับซื้อลำไยสดรูดร่วงในราคานำตลาดแทน ซึ่งจะต้องขอมติ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร คพจ. จังหวัดลำพูน วันพรุ่งนี้ (18 ส.ค.64) เพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน ต่อไป.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 8

今天

数量

28

这星期

数量

614

这月

数量

3273

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]