เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นการเร่งด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ส.ค. 2564, 16:08

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ 8 อำเภอ และผู้ประกอบการรับซื้อ และแปรรูปลำไยจังหวัดลำพูน

โดยที่ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน มีมติ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง 
ในการปรับราคารับซื้อลำไยรูดร่วงตามข้อเสนอพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยขอแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนทราบ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ทั้งนี้ เวลา 15.00 น. สมาชิกสมาคมแจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถปรับราคารับซื้อตามข้อเสนอของพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ ขอให้ปรับราคาตามกลไกตลาด)
2. ที่ประชุมมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้
 2.1ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในทุกช่องทาง และหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกวัน โดยมีแนวการรับซื้อลำไยรูดร่วงตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
 2.1.1 เป็นลำไยสดในฤดู ที่มีความแก่ประมาณร้อยละ 95 – 98 (ไม่รอจนแก่จัดร้อยละ 100)
 2.1.2 โรงอบจะไม่รับซื้อลำไยคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้
  1) ลำไยแก่จัดเกินไปจนขึ้นหัว หรือเป็นลำไยร้างสวน
  2) ลำไยแตก เน่าเสีย
 2.2.3 การกำหนดราคารับซื้อ ณ จุดร่อน และโรงอบแห้ง จะใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน หากพบว่า มีการปะปนลำไยที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนด ต้องถูกปรับลดราคา หรือไม่รับซื้อเลย
 2.2 ประชาสัมพันธ์พิธีสารไทย-จีน ตามที่ผู้แทนผู้ส่งออกผลไม้ไทยนำเสนอในที่ประชุม 
(การเร่งทำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices: GAP)
 2.3 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเพลี้ยแป้งในผลผลิตลำไย โดยเกษตรกรต้องเข้มงวดการดูแลไม่ให้มีการเก็บเกี่ยวลำไยที่ติดเพลี้ยแป้ง ลงในตะกร้าขาวเด็ดขาด
3. ที่ประชุมมอบหมายพาณิชย์จังหวัดลำพูนประสานสำนักงานพาณิชย์ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และตาก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามที่จังหวัดลำพูนเสนอต่อสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 6

今天

数量

26

这星期

数量

620

这月

数量

3278

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]