เลือกภาษา ::
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิ.ย. 2564, 10:44

           ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน 
วันนี้ ( 23 มิ.ย. 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรม สังกัดกระทรวงมหาไทย ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน   โดยมีนายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และนายอำเภอ รายงานผลการดำเนินการ ใน  7 ประเด็น ได้แก่การตรวจติดตามการดูแลรักษาสภาพซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มิให้เกิดความเสียหาย หรือโค่นล้มหากเกิดพายุพัด ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน  ผลการตรวจสอบ พบว่าโครงสร้างหลักมีความมั่นคงแข็งแรง ลวดลายมีสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม ในส่วนระบบไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ปกติ  การตรวจติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ให้แก่ประชาชน ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องการรณรงค์ ให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิ์ รับการฉีดวัคซีนไว้ก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชากรให้ได้ถึงร้อยละ 70   การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการดำเนินการตามมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด การปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด และการลดความรุนแรงลดพื้นที่การแพร่ระบาดยาเสพติด  การตรวจติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19  การติดตามความก้าวหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (คทช.)  โดยเน้นย้ำ โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญ หลวง (น.ส.ล.)  และการติดตามดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ได้ให้คำแนะนำในทุกหัวข้อการชุมหารือ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและเกิดการแก้ไข ให้ได้ผลการดำเนินการ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 9

今天

数量

29

这星期

数量

614

这月

数量

3274

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]