เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดกิจกรรมก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ (แบบผสมผสาน) ภายใต้โครงการ "ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝ่าย" เพื่อชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 16:57

วันที่(16 มิถุนายน 2564) ที่ ลำห้วยผาปูน บ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ "ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย"  โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ,นายวิวัฒน์   จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้,  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
  ???นายอำเภอลี้ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพื้นที่ป่าขับเคลื่อน ภายใต้โครงการ "ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝ่าย" เพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า การรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ
 ในการนี้ อำเภอลี้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ และพื้นที่ป่าของจังหวัดลำพูน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น  โดยเริ่มตั้งแต่โครงการ "คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" มาจนถึงปัจจุบัน ที่มีการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ "ลำพูน 1.300 ปี 1,300 ฝาย" ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดเป้าหมายให้มีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอลี้ ไม่น้อยกว่า 220 แห่ง และอำเภอลี้ ได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในระดับพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้ว จำนวน 380 แห่ง โดยเป็นดำเนินงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 105 แห่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จำนวน 182 แห่ง และในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง อีกจำนวน 93 แห่ง ในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำในวันนี้ ถือว่าเป็นแห่งที่ 381 และอำเภอ ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง
 ???ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากแนวนโยบายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า การรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ และการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน รวมไปถึง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำพูน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ถือได้ว่าเป็นการ “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาขยายผลและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการทำการเกษตรนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อต่อการทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระดับพื้นที่ ก็จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” และก่อเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมาก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนจะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย” และน้อมนำแนวทาง “ศาสตร์แห่งพระราชา” ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 9

今天

数量

29

这星期

数量

615

这月

数量

3274

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]