เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2564)ที่ ศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ กำนันตำบลห้วยยาบ กล่าวรายงาน มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน /ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน, นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี
สำหรับ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางใน การอำนวยการ การประสานและระดมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการกระทำผิดทุกรูปแบบ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตลอดจนรับนโยบาย แนวทาง มาตรการจากรัฐบาล จังหวัดลำพูน และอำเภอบ้านบ้านธิ ทั้งเพื่อประสานงานด้านการข่าว เฝ้าระวังแหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุมการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ และให้กำลังใจในการทำงานด้านการให้บริการสาธารณสุขในการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง แก่ อสม.ในพื้นที่อีกด้วย
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 1 2 3

今天

数量

12

这星期

数量

1113

这月

数量

4023

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]