เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดพิธี ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต วัดร่องช้างพญาวัน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ธ.ค. 2563, 09:40

จังหวัดลำพูน จัดพิธี ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต วัดร่องช้างพญาวัน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
ที่ วัดร่องช้างพญาวัน หมู่ที่ 5 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดร่องช้างพญาวัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดร่องช้างพญาวัน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กำหนดเขต ความกว้าง 15 เมตร ยาว 28 เมตร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 168 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น
ซึ่งในวันนี้จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธี ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดร่องช้างพญาวัน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซางขึ้น โดยมี นางอรุณี สิรินทะสมบัติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตัดหวาย มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชจังหวัดลำพูน พร้อม นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอป่าซาง ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในพิธี โดยมีลำดับพิธีการตัดหวายลูกนิมิตพร้อมกัน ทั้ง 9 ลูก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 92 รูป ประกอบพิธีสวดมุติติจีวราวิปวาส และสวดสมานสังวาสสีมา ในอุโบสถ เป็นเสร็จพิธี
สำหรับ วัดร่องช้างพญาวัน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ที่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดสร้างวัด เมื่อ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 0 3 0 5 4

今天

数量

108

这星期

数量

548

这月

数量

2667

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]