เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ออกตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ตามนโยบาย "ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม" และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ธ.ค. 2563, 11:33

เมื่อค่ำวานนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน,  พร้อมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำพูน "พยัคฆ์เทวี" และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองลำพูน (ฝ่ายความมั่นคง)​ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ,จนท.กอ.รมน.จว.ลพ,จนท.สสจ.ลพ./สสอ.ลพ. สมาชิก อส.สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ และ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลำพูนที่ 1 ออกตรวจสถานบันเทิง เพื่อตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย "ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม" และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)
   การตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการฯ พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ในโซนตำบลบ้านกลาง และตำบลป่าสัก เพื่อตรวจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ พ.ศ.2551 ,พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้กำชับผู้ประกอบการห้ามทำการส่งเสริมการขาย หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ,ทั้งยังให้ปิดการบริการฯ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และมิให้มีการมั่วสุม, หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, อาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ ฯลฯ
   ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้กำชับให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่างของการจัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร ,การ จัดให้มีเจลล้างมือ ,เคร่งครัดการให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียนการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" หรือแสดงจุดสแกน "ไทยชนะ" หรือจัดทำสมุดลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินชีวิตของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง โดยเหตุการทั่วไปนั้น ปกติ

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 0 3 0 5 5

今天

数量

109

这星期

数量

549

这月

数量

2667

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]