เลือกภาษา ::
Co-payment นโยบายรัฐช่วยจ่ายเงินเดือน จ้างเด็กจบใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ย. 2563, 16:36

จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) รัฐบาลอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 5543-4 หรือ 088-2633256

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบประชาชน “ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) ประจำวันศุกร์ ที่ 6 พ.ย. 2563 ว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายลง สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ โดยการจ้างงานเด็กจบใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 260,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

เงื่อนไขผู้จบการศึกษาใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา       พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิปริญญาตรี

ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานเป็นรายเดือน นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง(ภายในสิ้นเดือน) ให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางานจะโอนเงินสนับสนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้าง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา คือ วุฒิ ม.6 จำนวน 9,450 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 4,350 บาท), วุฒิ ปวช. จำนวน 9,450 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 4,700 บาท), วุฒิ ปวส. จำนวน 11,500 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 5,750 บาท) และวุฒิ ป.ตรี จำนวน  15,000 บาท (รัฐช่วยอุดหนุน 7,500 บาท) ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 5543-4 หรือ 088-2633256 ในวันและเวลาราชการ

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 0 3 7 5 7

今天

数量

52

这星期

数量

887

这月

数量

3062

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]