เลือกภาษา ::
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงนผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินการของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15b0fc5544d.pdf

การติดตามสอดส่อง ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15b17ad4c91.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=5637

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/th/plan-result/

https://www.dlt.go.th/th/evaluation/

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_report59.html

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/d/11IvBUYhAgzy5N8oXW0Wn-RPTNHfbGP8O/view

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/about/2018-01-26-03-48-44/2560-3/22938-2561-18

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/ผลการปฏิบัติงาน.html?page_locale=th_TH

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]