เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 ก.ค. 2567, 21:22

rre

ดูวีดีโอ

วันที่ 15 ก.พ. 2567, 13:19

"เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" สป.มท. ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำ

ดูวีดีโอ

วันที่ 2 ก.พ. 2567, 11:27

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บน ความพอเพียง พ.ศ.2566-2570

ดูวีดีโอ

วันที่ 31 ต.ค. 2566, 12:48

NEC Lamphun

ดูวีดีโอ

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 11:24

ประเพณีฉลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

ดูวีดีโอ

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 18:47

#อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า - โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ดูวีดีโอ

วันที่ 27 ธ.ค. 2565, 08:50

รำวงมหาไทยเพื่อคนไทย กระทรวงมหาดไทย

ดูวีดีโอ

วันที่ 27 ต.ค. 2565, 20:41

130 ปี กระทรวงมหาดไทย ( รำวงมหาดไทย ) จังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 15 ต.ค. 2565, 19:52

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

ดูวีดีโอ

วันที่ 27 มี.ค. 2565, 14:50

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

ดูวีดีโอ

วันที่ 24 ธ.ค. 2563, 11:06

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

ดูวีดีโอ

วันที่ 19 ก.ย. 2563, 10:38

เที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]