เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 8 พ.ย. 2556, 12:03 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

e-auction สร้างถนน คสล. ใน พท. จว. ลพ.(อบจ.ลำพูน)

วันที่ 8 พ.ย. 2556, 11:50 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ทต.อุโมงค์)

วันที่ 6 พ.ย. 2556, 12:00 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

e-auction ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ชลประทานลำพูน)

วันที่ 6 พ.ย. 2556, 11:08 [ จำนวนคนเข้าดู 0]

สอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ทต.ม่วงน้อย)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]