เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านคะยอม)

วันที่ 25 พ.ย. 2565, 11:20 [ จำนวนคนเข้าดู 1,075 ]

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 1 2 4

今天

数量

13

这星期

数量

1112

这月

数量

4023

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]