เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประชาสัมสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20

วันที่ 4 ส.ค. 2563, 10:36 [ จำนวนคนเข้าดู 237 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 9 8 8 8

今天

数量

21

这星期

数量

265

这月

数量

1037

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]