เลือกภาษา ::

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย(Coop)
产品类型 : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ราคา: 250 บาท/ผืน

细节

รายละเอียดของร้านค้า

商店名称 : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเงือก

地址 : 15 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

电话号码 : 0-5355-7503, 08-9559-6805

电子邮件 : [email protected]

商店的其他产品 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเงือก
产品类型 : ผ้า เครื่องแต่งกาย
产品类型 : ผ้า เครื่องแต่งกาย
产品类型 : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย(Coop)

ราคา 250 บาท/ผืน.

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 8 2 7 3

今天

数量

1

这星期

数量

1469

这月

数量

3549

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]