เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เตรียมพัฒนาลำน้ำปิงห่างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
               การประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลำน้ำปิงห่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการ การดำเนินงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำเสนอแผนงานโครงการและมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการใน 3 แนวทางคือ การกำจัดผักตบชะวา การขุดลอกลำน้ำปิงห่างที่ตื้นเขิน และการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบลำน้ำปิงห่างเพื่อให้เกิดความสวยงาม
               สืบเนื่องจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประเด็นข้อสั่งการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยให้รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้แหล่งนํ้ามีความรัก ความหวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจ สําคัญของกระทรวงมหาดไทย
               โดยจังหวัดลำพูนได้เลือกลำน้ำปิงห่าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 6 6 0

今天

数量

9

这星期

数量

524

这月

数量

2944

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]