เลือกภาษา ::
คณะกรรมการมูลนิธิ พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 15 ม.ค. 2563, 11:45

วันที่ 10 มกราคม 2563  ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง จังหวัดลำพูน หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง จังหวัดลำพูน   โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นางจันทร์ศรี มูลวงศ์  หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง  ให้การต้อนรับ   ทั้งนี้เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การรับทราบปัญหาและการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:27

เย็นวันนี้ ( 12 กันยายน 2562 ) พุทธศาสนิกชน ร่วมงานประเพณีสลากย้อม จังหวัดลำพูน หนึ่งเดียวในโลก โดย หน่วยงานราชการ , องค...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:08

วันพฤหัสบดีที่  20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุท...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:37

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ม.ค. 2563, 10:19

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์&nb...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 1 9 3 0 3

今天

数量

21

这星期

数量

258

这月

数量

1020

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]