เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 15 ม.ค. 2563, 11:43

วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดไว้

สำหรับวาระที่สำคัญในที่ประชุมประกอบด้วย เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ (แยกป่าสัก) โดยแขวงทางหลวงลำพูน , เรื่อง ความคืบหน้างานถนนผังเมือง ง.2 โดยแขวงทางหลวงลำพูน , เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองลำพูน โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน, เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ท่องเที่ยวทุรกันดาร เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยสำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน, เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, เรื่องรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการลำพูนเมืองอุตสาหกรรม โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, และเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย/สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 ส.ค. 2561, 14:35

วันจันทร์ที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 30 พ.ค. 2562, 15:16

สำหรับในวันพรุ่งนี้ ( 26 พฤษภาคม 2562 ) จะมีการแสดงชุดฟ้อนเฉลิมมิ่งมงคล เทิดไท้องค์ราชาและดนตรีพื้นเมือง จากโรงเรียนส่วน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:08

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 1 9 3 0 3

今天

数量

21

这星期

数量

258

这月

数量

1020

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]