เลือกภาษา ::
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2565

จังหวัดลำพูน

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/index

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/more/1514

http://lamphun.mnre.go.th/th/view/?file=oJM3MRkjoF5aAaD5nGy4AUN2oGS3Z0j1oGSaAKDmnGM4ZKNjoGS3AHjloGSaZaDjnGW4YKNloGS3A0jmoGOaZUDmnGI4ZKN1oGA3AxjkoGOaZKD1nGW4ZKNloGO3ZxjgoJIaoUEcnJM4Y3OyoJk3nHkzoF9aqKEcnGS4ZaNloF93MRkuoJ9aoUEjnKI4Yjweweb3Qweweb3Q&n=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A1&t=GTMgq2qxqS9cMUug

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/depart&depart=13

https://www.lamphunhealth.go.th/web_ssj/webmanager/uploads/2022-01-041132593.%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A1.%202565.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://lamphun.industry.go.th/th

https://lamphun.industry.go.th/th/plan

https://lamphun.industry.go.th/th/plan/download?did=185689&filename=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+65.pdf&mid=17649&mkey=m_document&lang=th&url=%2Fweb-upload%2F16xbf8d5b850f3c9cdce80dffc7ad02d062%2Fm_document%2F17649%2F69420%2Ffile_download%2F17969e5d81ab881bbfc33f213faf1d65.pdf

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]