เลือกภาษา ::
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/ita2/2020

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0e9c9882bc8.pdf

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-preview-421491791796

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 8 3 1

วันนี้

จำนวน

21

สัปดาห์นี้

จำนวน

1168

เดือนนี้

จำนวน

13685

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]