เลือกภาษา ::
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d14674417b97.pdf

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d14676edd43f.pdf

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d1467b90485d.pdf

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d1467f10ba47.pdf

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d146814a0b0d.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlyvSi7JGSlKbBfHxuTdn58KmDGOAZ2kuKx4z3hEPtUyvI5w/viewform

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]