เลือกภาษา ::
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/th/publications-download/83365 

http://www.lamphun.go.th/th/publications-download/83366

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03103550%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202562.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7805/view.php?_did=14910

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_plan60.htm

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province_new/news_detail.html?pv=51&pi=462164

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php?option=com_k2&view=item&id=11513

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/images/stories/prakad/finance62.pdf

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190123111655_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190523165456_1_file.pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]